Tuesday, 6 December 2011

TOPIK-TOPIK MATEMATIK SEKOLAH RENDAH

1)Nombor Bulat
2)Pecahan
3)Masa dan Waktu
4)Perpuluhan
5)Peratus
6)Ukuran Panjang
7)Timbangan Berat
8)Isipadu Cecair
9)Bentuk dan Ruang
10)Pengkalan Data

Monday, 5 December 2011

RANCANGAN HARIAN MATEMATIK TAHUN 4

Mata pelajaran:Matematik
Kelas: Tahun 4A2
Tarikh: 17 September 2011
Masa: 9.10-9.40 tengah hari
Bilangan Murid:27 orang
Bidang pelajaran:Nombor Bulat
Objektif pembelajaran:Membahagi nombor yang kurang 100 000 dengan dua digit nombor.
Hasil Pembelajaran: Di akhir sesi pembelajaran ini murid dapat:
a)    Membahagi nombor 5 digit dengan 2 digit nombor.
Konsep/prinsip/hokum/teori: Bahagi.
Bahan,peralatan dan bahan sumber: Gula-gula,manila kad ,kad soalan dan lembaran kerja.
Pengetahuan Sedia Ada:Murid telah tahu nombor bulat dan tahu konsep sama rata.

Fasa
Isi kandungan
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran
Nota
Aktiviti Guru
Aktiviti Murid
Set induksi
(5 minit)
Konsep bahagi

27 ÷ 3 =9
1)Guru menunjukkan  sebuah bakul.

2)Guru meminta murid meneka bahan yang terdapat di dalam bakul.

3)Seorang murid diminta mengeluarkan bahan di dalam bakul.

4)Guru bersoaljawab bilangan bahan yang di terima oloeh setiap orang.

5)Guru mengaitkan dengan isi pelajaraan yang akan diajar pada hari ini.


1)Murid memberi respon yang diberikan oleh soalan guru.

2)Murid mengira bahan satu persatu-satu.

3)Murid diminta memberikan bahan kepada 3 orang rakan secara sam rata.

4)Murid memberikan respon soalan yang diberikan guru.

Strategi/
Teknik:

Simulasi
Langkah 1
(10 minit)
Membahagi  sebarang nombor 5 digit dengan  nombor  2 digit tanpa baki dan berbaki.

Contoh:1
13440÷ 24=
(Tanpa Baki)

Contoh:2
46 365÷34=
(Berbaki)
1)Guru mengemukan satu contoh soalan.

2)Guru menunjukkankaedah membina sifir 2 digit

3)Murid  dibimbing oleh guru membina sifir 2 digit.

4)Guru menunjukkan kaedah menjawab soalan bahagi yang melibatkan nombor 5 digit dengan 2 digit.

4)Guru meminta murid menjawab contoh soalan ke 2.


1)Murid cuba menjawab soalan .


2)Murid yang lemah dibimbing oleh guru

Penerangan
Langkah 2
(10 minit)
Aktiviti kumpulan

Teka perkataan

     ‘SWEETS’
1)Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan.

2)Setiap kumpulan diberikan 1 soalan .

2)Guru membimbing murid di dalam kumpulan.


1)Murid mencari jawapan secara berkumpulan.

2)Setiap kumpulan memilih huruf berdasarkan jawapan yang dicari.

3)Murid menyebut perkataan yang terbentuk .
Strategi/
Teknik

Aktiviti kumpulan
Penutup
(5 minit)
Rumusan
Belajar bahagi.

1)Murid diminta membuat rumusan isi pelajaran pada hari ini.

2)Guru membimbing murid membuat rumusan.

3)Murid dibekalkan dengan lembaran kerja untuk disipakan di rumah

1)Murid membuat rumusan dengan bimbingan guru.GAMBAR